Herinrichting

Fair voor de herinrichting van de Michaëlskerk

Onze kerk organiseert op zaterdag 17 september a.s. een fair om bij te dragen in de kosten van de herinrichting van de Michaëlskerk.
De fair zal plaatsvinden op het terrein van de Klimop, Kerkstraat 2 in Koudekerke, tussen 9.30 en 15.00 uur.

Stichting KOUS (Koudekerke Samen) zorgt voor een tent op het terrein van de Klimop waar diverse activiteiten zullen plaatsvinden, zoals:

 • De verkoop bij opbod van o.a. oude kerkbankjes uit de Michaëlskerk

 • Een kraam waar boeken, platen en speelgoed worden verkocht

 • Rad van Fortuin gesponsord door ondernemers in Koudekerke

 • Er zijn Oud-Hollandse spelletjes die gespeeld kunnen worden en een raadspel..

 • Er worden wafels gebakken en oliebollen van bakker Koppejan verkocht.

 • Er is koffie, thee en frisdrank met iets lekkers verkrijgbaar

 • Verder zijn er plantjes en zelfgemaakte kaarten te koop

 • Er is muziek: Harmonie Voorwaarts komt een uurtje spelen en een accordeonist

  en organist komen muziek maken.
  Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.


7 december 2021
Verbouwing in zicht!

Na een heel lange periode van overleg, onderzoeken, wachten en nog meer overleg komt eindelijk de verbouwing in zicht.

Zondag 2 januari houden we de laatste dienst in de kerk. Direct daarna wordt zo snel mogelijk het orgel ingepakt en kunnen de vrijwilligers aan de slag, aangestuurd door mensen die precies weten wat er moet gebeuren.

Vanaf dat moment kunnen we onze kerkdiensten niet meer in de kerk houden tot die klaar is.
Maar er is een mooie oplossing gevonden: onze buurgemeente Biggekerke/Meliskerke stelt de kerk van Biggekerke beschikbaar om de diensten te vieren en op te nemen via kerkdienst gemist. De mensen vanuit Koudekerke die graag in een kerkgebouw de dienst vieren kunnen daar heen.
Tegelijkertijd is voor de mensen die graag in Koudekerke blijven de Klimop open. Daar is de mogelijkheid de dienst mee te vieren, doordat de dienst rechtstreeks op een groot scherm wordt geprojecteerd. Op deze manier kunnen ca. 80 mensen de dienst meevieren in de kerk in Biggekerke en de Klimop. Verder blijft er de mogelijkheid de dienst online te volgen.
Na ca. een half jaar verbouwen kunnen we weer in onze eigen Michaëls kerk terecht.

Had u zich nog niet opgegeven en wilt u meehelpen als vrijwilliger? U kunt zich opgeven bij Piet Wielemaker, tel 551365 of via mail: pietwielemaker@hotmail.com.

 

Oproep vanuit de commissie herinrichting 4 september 2021.

De aanvraag voor vergunning, voor de herinrichting van de kerk, ligt bij de gemeente.
De schatting is dat wij per december, samen met vrijwilligers, de kerkzaal gereed kunnen gaan maken voor herinrichting. Afhankelijk van de vergunning kan de aannemer in februari 2022 beginnen.

Tot die tijd gaan wij ons voorbereiden en een plan van aanpak maken wat betreft de werkzaamheden die we zelf met vrijwilligers kunnen uitvoeren.
Onderstaand een lijst van werkzaamheden waarbij we vrijwilligers goed kunnen gebruiken:

 1. Onderdelen van orgel of preekstoel inpakken en/of verhuizen
 2. Deel van kerkbanken en vlonderplanken demonteren en weer klaarmaken voor hergebruik.
 3. Plaatselijk moet stucwerk dat los zit eraf gehaald worden.
 4. Bestaande dunne betonvloer uitbreken en 20 cm. uitgraven, waarna de grond gezeefd moet worden afgevoerd.
 5. Hulp bij vrijwilligers die bestaand elektrisch en andere kabels verwijderen en voorbereidend werk voor nieuw installatiewerk. 
 6. Voor de nieuwe riolering en het straatwerk is een graafmachine en machinist nodig.
 7. Hulp bij onze vrijwilliger, timmerman en uitvoerder Bram Kesteloo.
 8. Hulp bij het bedrijf dat het schilderwerk op zich heeft genomen.
 9. Opruimers/schoonmakers tijdens en na de verbouw/oplevering.
 10. Catering voor de vrijwilligers.

Voor één of meer van deze werkzaamheden u kunt zich aanmelden bij: ronaldd@zeelandnet.nl – 06 21656338 of
Piet Wielemaker pietwielemaker@hotmail.com

Wij hopen op veel aanmeldingen want vele handen maken licht werk.
De herinrichtingscommissie.

Vanuit de commissie herinrichting 3 februari 2021

Er wordt elke dag gewerkt aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de kerk.  Op dit moment gaat het vooral over de bouwkundige beschrijvingen en de vergunningen.  Nadat we overeenstemming hebben over de totale kostprijs kunnen we een beeld gaan vormen van de kosten voor de inrichting zelf, zoals b.v.  de vloer, stoelen, lampen en de geluids- en beeld voorzieningen. De commissie komt dan steeds met voorstellen die we voorleggen aan de kerkenraad. De besluitvorming ligt n.l. bij de kerkenraad.

Hoe ver is het nu?  De Kerkenraad heeft ons toestemming gegeven de technische uitwerking herinrichting te versturen naar aannemers zodat zij kunnen gaan rekenen.  Nu wordt het pas echt spannend want we hebben natuurlijk een bepaald bedrag in ons hoofd. Deze komende berekening moet onderdeel worden van het totale plan waarin we tot “achter de komma” het totale bedrag gaan kennen.

Als dat achter de rug is kunnen we de volgende stap maken, mits de commissie die de monumentenzorg beheert, ook haar fiat heeft gegeven.

We houden u op de hoogte.
De herinrichtingscommissie

Verslag gemeentevergadering 11 maart 2020

Verslag-gemeente-avond-11-03-2020

Het Definitief Ontwerp (DO) van de herinrichting
Let wel: het gaat hier alleen om het totaalplaatje; hoe zal het er in grote lijnen uit komen te zien qua indeling. Plaats van toiletten, opgang naar boven, indeling consistorie e.d. In dit DO is nog geen invulling gegeven aan interieurzaken als type stoelen, tafel(s), enz.Met het DO kan men bedrijven gaan benaderen en offertes opvragen. Pas dan wordt een totaal kostenplaatje duidelijk en kan men gaan nadenken over de details.

Definitiefontwerp-Michaelskerk-15042020

Presentatie herinrichting Michaelskerk 11-3-2020
Presentatie herinrichting Michaëlskerk

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven
Veldonderzoek door middel van proefsleuven

ARcheologie Koudekerke Dorpsplein 1
ARcheologie-Koudekerke-Dorpsplein-1

Bouwhistorische verkenning Michaëlskerk

Bouwhistorische-verkenning-Michaelskerk

Fotobijlage bouwhistorische verkenning Michaëlskerk

Fotobijlage-bouwhistorische-verkenning

Artikel PZC over herinrichting
Artikel-PZC-herinrichting

Voortgangsrapportage nr. 1
Herinrichting-kerkgebouw-Voortgangsrapportage-nr-1

Financieel kader voor herinrichtingsproject
Financieel_kader_voor_herinrichtingsproject

Uitslag enquete herinrichting kerkzaal
Uitslag enquete inrichting kerk voor site PKN

Nieuws vanuit de commissie proces naar herinrichting 26 januari 2017
Nieuws vanuit de commissie proces naar herinrichting 26 januari 2017