Herinrichting

Vanuit de commissie herinrichting 3 februari 2021

Er wordt elke dag gewerkt aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de kerk.  Op dit moment gaat het vooral over de bouwkundige beschrijvingen en de vergunningen.  Nadat we overeenstemming hebben over de totale kostprijs kunnen we een beeld gaan vormen van de kosten voor de inrichting zelf, zoals b.v.  de vloer, stoelen, lampen en de geluids- en beeld voorzieningen. De commissie komt dan steeds met voorstellen die we voorleggen aan de kerkenraad. De besluitvorming ligt n.l. bij de kerkenraad.

Hoe ver is het nu?  De Kerkenraad heeft ons toestemming gegeven de technische uitwerking herinrichting te versturen naar aannemers zodat zij kunnen gaan rekenen.  Nu wordt het pas echt spannend want we hebben natuurlijk een bepaald bedrag in ons hoofd. Deze komende berekening moet onderdeel worden van het totale plan waarin we tot “achter de komma” het totale bedrag gaan kennen.

Als dat achter de rug is kunnen we de volgende stap maken, mits de commissie die de monumentenzorg beheert, ook haar fiat heeft gegeven.

We houden u op de hoogte.
De herinrichtingscommissie

Verslag gemeentevergadering 11 maart 2020

Verslag-gemeente-avond-11-03-2020

Het Definitief Ontwerp (DO) van de herinrichting
Let wel: het gaat hier alleen om het totaalplaatje; hoe zal het er in grote lijnen uit komen te zien qua indeling. Plaats van toiletten, opgang naar boven, indeling consistorie e.d. In dit DO is nog geen invulling gegeven aan interieurzaken als type stoelen, tafel(s), enz.Met het DO kan men bedrijven gaan benaderen en offertes opvragen. Pas dan wordt een totaal kostenplaatje duidelijk en kan men gaan nadenken over de details.

Definitiefontwerp-Michaelskerk-15042020

Presentatie herinrichting Michaelskerk 11-3-2020
Presentatie herinrichting Michaëlskerk

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven
Veldonderzoek door middel van proefsleuven

ARcheologie Koudekerke Dorpsplein 1
ARcheologie-Koudekerke-Dorpsplein-1

Bouwhistorische verkenning Michaëlskerk

Bouwhistorische-verkenning-Michaelskerk

Fotobijlage bouwhistorische verkenning Michaëlskerk

Fotobijlage-bouwhistorische-verkenning

Artikel PZC over herinrichting
Artikel-PZC-herinrichting

Voortgangsrapportage nr. 1
Herinrichting-kerkgebouw-Voortgangsrapportage-nr-1

Financieel kader voor herinrichtingsproject
Financieel_kader_voor_herinrichtingsproject

Uitslag enquete herinrichting kerkzaal
Uitslag enquete inrichting kerk voor site PKN

Nieuws vanuit de commissie proces naar herinrichting 26 januari 2017
Nieuws vanuit de commissie proces naar herinrichting 26 januari 2017