Actueel

Kindernevendienst zondag 19 september 2021

Inloopmorgen 

De inloopmorgen is op 21 juli om 10.00 uur weer gestart en gaat nu door op elke derde woensdag van de maand.
Dan staan de deuren van de Klimop weer open voor een bakje en een praatje, de sjoelbak wordt
dan ook weer tevoorschijn gehaald. Voor wie wil komen, we houden ons aan de regels die dan gelden.
Allen welkom!