Actueel

25 januari 2022

Kerkgangers zijn welkom bij de kerkdiensten gehouden in Biggekerke.
In de Klimop is er de gelegenheid de dienst te volgen vanaf het grote scherm via kerkdienst gemist.

www.petrus.protestantsekerk.nl