Kerkenraad

Predikanten

Ds. Anne-Gera Los is voor 80% werkzaam in onze gemeente. Maandag is haar vrije dag. 

Postadres: brievenbus van de kerk.
Michaëlskerk
Dorpsplein 1
4371 AA Koudekerke
Tel: 0118-553235 (kerkgebouw)

Tel: 06-27188320 (predikant)

Contactgegevens van de predikant en kerkenraad vindt u onder de kop “Contact”.

Moderamen

Ds. Anne-Gera Los, predikant.
Ouderling-voorzitter.
Ouderling scriba.
Ouderling kerkrentmeester, voorzitter College van Kerkrentmeesters.
Diaken, voorzitter diaconie.

Kerkenraad

1 Ouderling met bijzondere opdracht: Commissie Kerkelijke Activiteiten.
1 Ouderling kerkelijkwerker.
1 Ouderling met bijzondere opdracht: Eredienst.
1 Ouderling kerkrentmeester, penningmeester College van Kerkrentmeesters.
4 Diakenen.