Kerkenraad

Predikanten

Ds. Anne-Gera Los is voor 80% werkzaam in onze gemeente. Maandag is haar vrije dag. Postadres: brievenbus van de kerk.

Ds. Fred van Slooten is voor 30% gedetacheerd vanuit de PKN Grijpskerke.
Contactgegevens van de predikanten en kerkenraad vindt u onder de kop “Contact”.

Moderamen

Ds. Anne-Gera Los, predikant.
Ouderling-voorzitter.
Ouderling scriba.
Ouderling kerkrentmeester, voorzitter College van Kerkrentmeesters.
Diaken, voorzitter diaconie.

Kerkenraad

1 Ouderling met bijzondere opdracht: Commissie Kerkelijke Activiteiten.
1 Ouderling met bijzondere opdracht: Eredienst.
1 Ouderling kerkrentmeester, penningmeester College van Kerkrentmeesters.
4 Diakenen.