Jaarthema

Scriba ds Rene de Reuver over het jaarthema ‘van U is de toekomst’:

‘Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.”

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver: “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Heer,

Als ik eerlijk ben: mijn leven lijkt zo vaak een doolhof.
Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op dezelfde paden
en heb ik het gevoel terug bij af te zijn.
Aan U de toekomst?
Ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van.
Niet alleen in mijn eigen hart en leven, maar ook als ik de krant lees en het Journaal zie.
Vol hartstocht bid ik: ‘Laat komen, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag…’
Maar hoe lang bidden mensen dit al?
Soms bekruipt me het gevoel: heeft het wel zin om dit te blijven bidden?
Is het leven niet een eeuwige wederkeer van groeien, bloeien en verzinken?
Van ‘er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog’?
Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders dan vandaag?
Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:
laat Uw woord een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad zijn
zodat Uw weg zichtbaar blijft, ook al loopt die door de zee en kom ik steeds weer langs start. Houd mij gaande, ga mij voor, Uw toekomst tegemoet. Amen.

(gebed van ds de Reuver bij het jaarthema)