Verhuur Michaëlskerk en De Klimop

Gebruik en huur Michaëlskerk

Michaëlskerk Dorpsplein 1, 4371 AA, Koudekerke, tel. 0118-553235. 

Algemeen beheer kerkelijke gebouwen: dhr. G. Izeboud, Middelburgsestraat 83, tel. 0118-551635 of e-mail: scizeboud@zeelandnet.nl.

Voor gebruik van de Michaëlskerk dient u contact op te nemen met de koster mw. K. Boogaard, Keiweg 30, e-mail: koosrouw@zeelandnet.nl of tel. 0118-552796.
Zij beheert de agenda en weet wanneer de kerkzaal beschikbaar is.

Voor definitieve huur en prijsafspaak van de kerkzaal van de Michaëlskerk dient u contact op te nemen met: dhr. G. Izeboud, Middelburgsestraat 83,
E-mail: scizeboud@zeelandnet of tel. 0118-551635

Gebruik en huur bijgebouwen consistorie en De Klimop

Er zijn 2 bijgebouwen die gebruikt worden voor vergaderingen en overige ge­meen­teactiviteiten: de consistorie van de Michaëlskerk en De Klimop.

Consistorie Michaëlskerk: tel. 0118-553235

e-mail koster: koosrouw@zeelandnet.nl of tel. 0118-552796. Zij beheert de agenda en geeft het door aan dhr. G. Izeboud, kerkrentmeester gebouwen en aan de pen­ning­meester.

De Klimop: Kerkstraat 2, 4371 AP, tel. 553584. Beheer, agenda, huur, gebruik, catering en nadere informatie: beheerder, mevr.

Leizel van Keulen, Duinstraat 12, 4371 AZ Koudekerke, tel.; 06-38288450, of e-mail: leizelvkeulen@hotmail.com

De huurprijzen kunt u onder “Verhuur” bekijken.