Wie zijn wij

De gemeente in Koudekerke bestaat uit mensen die zich met elkaar verbonden weten door het geloof in Jezus Christus, hoe verschillend we verder ook zijn. De kerkdiensten op zondagmorgen zijn het hart van ons gemeente zijn, door de week helpen wij elkaar te geloven door te dienen, te vieren en te leren.

Wij willen ons niet beperken tot de eigen mensen. Ook naar buiten toe proberen we toegankelijk te zijn, we willen kerk in het dorp zijn! Niet alleen omdat de Michaëlskerk het fysieke middelpunt van Koudekerke is, maar ook omdat wij graag ons steentje aan de kwaliteit van leven in het dorp bij willen dragen.

De gemeente telt ongeveer 750 leden; veel ouderen en daarnaast ook een paar gezinnen. Veel wat we doen is gericht op de ouderen. Maar ondanks de vergrijzing is er ook aandacht voor gezinnen met jonge kinderen en jongeren: er is altijd kindernevendienst en af en toe houden we op zondagmiddag kinderdiensten.

Samen met de buurgemeenten Zoutelande en Biggekerke/Meliskerke vormen we een cluster. We werken samen op gebied van jeugdwerk en toerusting.