College van kerkrentmeesters

Voorzitter:
Robert Boot, mailto: voorzitter.cvk@pknkoudekerke.nl

Penningmeester:
Bouw den Boer, mailto: penningmeester.cvk@pknkoudekerke.nl