Collectebonnen

Tijdens de kerkdiensten collecteren we in de dienst voor diaconie, en na de dienst voor de kerk. De mogelijkheid bestaat om collectebonnen aan te schaffen. U kunt gebruik maken van deze collectebonnen tijdens de diensten en zijn (onder bepaalde voorwaarden) als gift aftrekbaar voor de belasting.

Collectebonnen zijn te verkrijgen via de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Bouw den Boer. Per e-mail met naam en adres naar, penningmeester.cvk@pknkoudekerke.nl kunt u aangeven hoeveel u wenst te ontvangen.

De bestelde bonnen kunt u daarna betalen op NL76INGB 0000 1190 29 en op
NL25RABO 0349 3965 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot Gem. Koudekerke, waarna deze bij u worden thuisbezorgd.

De bonnen zijn beschikbaar in vellen van 20 stuks.

  • Bonnen van 1 euro kosten € 20,00 per vel
  • Bonnen van 2 euro kosten € 40,00 per vel
  • Bonnen van 5 euro kosten € 100,00 per vel