Pastoraat

Pastoraat. 

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in navolging van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 
Aandacht voor elkaars wel en wee, daarbij met elkaar verbonden vanuit geloof, hoop en liefde. Dit inspireert gemeenteleden om met elkaar over geloven te gaan praten en dat mensen zich ook welkom (blijven) voelen binnen de kerk van Koudekerke. 
Naast het onderlinge pastoraat is er ook het ambtelijke pastoraat dat verzorgd wordt door de predikant, ds. Anne-Gera Los, pastoraal medewerker mevr. Koos Boogaard en ouderling pastoraat dhr. Piet Wielemaker. Zij worden hierbij ondersteund door bezoekmedewerkers.
Als eerste aanspreekpunt voor pastorale hulp is Anne-Gera Los (tel.06-27188320).

In geval van ziekte of opname in een ziekenhuis is het gewenst dat gemeenteleden zelf, of de familie, de predikant daarvan in kennis stellen.
Wil men een gesprek met of bezoek van de predikant dan kan een afspraak worden gemaakt.
Wenst men bij een sterfgeval pastorale begeleiding, dan kan de familie contact opnemen met de wijkpredikant.
Bij afwezigheid van de pastorale medewerkers graag contact opnemen met de secretaresse van het Pastoraal Beraad mevr. Wilma Maas, of met de scriba mevr. Heleen den Haan. Desbetreffende telefoonnummers staan onder contact.
Voor informatie over de wijkindeling en uw wijkpredikant is zie: Werkvelden/Pastoraat.