Eredienst

Iedere zondag om 10.00 uur is er een dienst in de Michaëlskerk. Voor de kinderen is er kindernevendienst en crèche.

Het Heilig Avondmaal
Vijf of zes keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Kinderen zijn van harte welkom hieraan deel te nemen. Wij verwachten wel dat ouders daarbij hun verantwoordelijkheid nemen en hun kinderen helpen begrijpen waar het om gaat bij het avondmaal.

Gemeenteleden die geruime tijd niet in staat zijn naar de kerk te komen biedt de kerkenraad de gelegenheid het avondmaal bij hen thuis te vieren. Wilt u daarvan gebruik maken, neemt u dan contact op met iemand uit uw wijkteam.

De Heilige Doop
Als u voor u zelf, of voor uw kind(eren) de doop wilt aanvragen mag u contact opnemen met de predikant of met de scriba. In 2014 heeft de kerkenraad besloten dat het in onze gemeente ook mogelijk is om kinderen te laten ‘opdragen’ of ‘zegenen’ in plaats van dopen. Dit is geen alternatief voor de doop, maar een tegemoetkoming voor gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is om hun kinderen te laten dopen (bijv. vanwege geloofsbezwaar of vanwege het voorbehoud van een buitenkerkelijke partner). Ook in deze gevallen zal er voorafgaand aan de betreffende handeling een gesprek plaatsvinden.

Belijdenis
Wie openbare belijdenis wil doen van het Christelijk geloof mag contact opnemen met de predikant.

Huwelijksdiensten
Wanneer u trouwplannen hebt en u wilt uw huwelijk in de kerk laten (in)zegenen, dient u vroegtijdig contact op te nemen met de predikant of met de scriba.

U hebt dan de minste kans op teleurstellingen. Als u bijzondere wensen hebt – bijvoorbeeld een oecumenische viering, een andere predikant of een an­der kerkgebouw – dient u het huwelijk schriftelijk aan te vragen bij de kerken­raad.
Aan een huwelijksdienst kun­nen kosten verbonden zijn. Voor gebruik, huur en kosten zie VERHUUR op deze website.

Uitvaartdiensten
Indien u de dienst vanuit de kerk wil laten plaatsvinden, dient u contact op te nemen met de predikant

Kerkdiensten beluisteren
In de kerk is ringleiding aanwezig ten behoeve van slechthorenden die in het bezit zijn van een gehoorapparaat met luisterspoel.

Al onze diensten worden met beeld en geluid opgenomen en uitgezonden.
De dienst is te beluisteren via de website en te bekijken via ‘Kerkdienst gemist’.