Fotoboek

Nieuws » Fotoboek
Unknown-13.jpeg
Stoere soldaten bewaken het graf van Jezus - Verdrietige vrouwen gaan naar het graf van Jezus - De vrouwen zijn blij als ze horen dat Jezus leeft! - Snel vertellen ze dat Jezus leeft, iedereen is blij!
IMG_20220303_112846100.jpg
Nog een paar foto's van de consistorie. Het plafond is verwijderd. De keuken is verwijderd en op de muur daarachter staat geschreven: J. Jacobse 5 September 1911 en FA Boone- Melse 8 - 5 - 63. De tekst was bijna niet te fotograferen, maar het staat er echt.
IMG_20220215_143745265.jpg
De bouwkeet is verplaatst naar de kerkzaal. De consistorie wordt ook geheel gestript. De schoorsteen gestut, evenals de preekstoel in de kerkzaal.
IMG_20220129_151031745.jpg
De lampen zijn allemaal verwijderd, evenals de kachels. Ook is de hal helemaal gestript en vanmorgen zijn ze met de vloer in de kerk begonnen en zijn de grafstenen veilig gesteld.
image.jpg
Het orgel is ingepakt, regie centrum afgekoppeld van alle snoeren en leeg gemaakt. Het regie centrum is gesloopt, vloer kaal, de grafstenen komen tevoorschijn, evenals de goot van de elektrische leidingen die onder de vloer lagen.
IMG_20220109_102413901.jpg
Overzicht van de herinrichting Michaelskerk van week tot week. Maandag 10 januari zijn vrijwilligers begonnen met het voorbereiden van de geplande herinrichting. Dorpsbakker Ko Koppejan zorgde voor een lekkernij. Preekstoel is nu helemaal ingepakt. De kerkzaal leeg en de consistorie is nu " bouwkeet". Eerstvolgende project is dat het orgel professioneel wordt ingepakt.
Unknown-9.jpeg
Startzondag met vossenjacht en pannenkoeken/wafels eten. Op een heerlijke zondagmiddag kwamen we Bartiméus, de verlamde man, Maria Magdalena, de Verloren Zoon, Zacheüs, de Barmhartige Samaritaan met een gewonde man, Elisabeth met de kleine Johannes en tot slot een heuse Farizeeër tegen. Vanuit een trommeltje kregen de deelnemers geen koekje maar een letter, dat na enig puzzelen het thema van het kerkelijk jaar TOEKOMST liet zien. Een heel geslaagde dag.
IMG_20210523_092549486.jpg
Een uitbundig welkom om weer samen een dienst te vieren
Dia4.jpg
De kinderen gingen heel dapper een aantal uitdagingen aan, zoals; een kaart aan iemand sturen, water drinken i.p.v. limonade, de kachel een graadje lager, een weekje niet snoepen, een kaarsje branden voor iemand die het nodig heeft of een mooie knutsel maken. Dit alles heeft een mooi bedrag opgeleverd.