Kerkdiensten informatie

18 december 2022

Kerkdiensten gehouden in de De Michaëlskerk op het Dorpsplein 1 te Koudekerke.
Iedere zondag om 10.00 uur.

Er zijn 2 collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.
Het diaconale doel van de betreffende zondag vindt u in de liturgie, deze wordt ook in de dienst genoemd.
Er is een mogelijkheid om via de GiVT app bij te dragen aan de collecte.