PastoraatOrganisatie van het Pastoraat
Het Pastoraal Beraad zorgt voor de organisatie en de uitvoering van het Pastoraat.
De gemeente is opgedeeld in vier wijken. Elke wijk kent een wijkteam, bestaande uit een coördinator en bezoekmedewerkers. Zij brengen een bezoekje bij jubilea, bijzondere momenten of een koffie bezoekje. Het Gemeentebreed Pastoraat wordt gevormd door predikanten, pastorale medewerkers en ouderlingen (vacant!), voorzitter is ds. Piet Boekesteijn.

Ds. Fred van Slooten (tel. 0118- 594979) neemt als eerste aanspreekpunt waar tijdens het ziekteverlof van ds. Anna-Gera Los, voor crisispastoraat, begeleiding ernstig zieken en uitvaarten in alle wijken.
Is ds. Fred van Slooten niet bereikbaar dan kunt u contact opnemen met ds. Piet Boekesteijn (tel. 0118- 553190) of Anke Datema tel. 06-51504946.

Wijk Zuid (ds. van Slooten, coördinator: Rina Louwerse, telefoon: 0118-471002).
Dishoekseweg, Keiweg, Meulpad, Stationsstraat, Anthonissenstraat, Boom­gaard, Braamhof, Kerkhoflaan, Van Strijenstraat, De Walestraat.

Wijk Buitengebied (ds. Los, coördinator: Matty Wielemaker, telefoon: 0118-551365).
Alle adressen buiten Koudekerke en het buitengebied: Blinkertlaan, Drie Tur­ken­laan, Honte, Galgeweg, Kaapduinseweg, Koksweg, Nolleplaatlaan, Oostgat­laan, Pompstation, Sardijngeullaan, Strandweg, Thorntonlaan, Verl. Dishoekse­weg, Westerscheldelaan, Zwaanweg, Duinstraat, Biggekerksestraat, Braam­weg, Breeweg, Brouwerijstraat, Couburgstraat, Vlissingsestraat, Middelburgse­straat oneven vanaf nr. 87 en even vanaf nr. 116, Groeneweg, Jac. van Beierenweg, Ter Poorteweg, Dishoekseweg buiten de kern.

Wijk Noord (ds. Los, coördinator: Conny Poesiat, telefoon: 0118-436757). Banckertstraat, De Boisotstraat, Doormanstraat, Evertsenstraat, Naerebout­straat,
De Ruijterstraat, Schoolstraat, Van Speijkstraat, Trompstraat, Bergstraat, Weststraat, Schuttestraat, Kerkstraat.

Wijk Oost (ds. Los, coördinator: Ria Minderhoud, telefoon: 0118-556070).
De wijk Koningshof, de Brouwerij, Burg. Dregmansstraat, Cithershillsingel, Dah­lia­straat, Dorpsplein, Langeweegje, Leliestraat, Tramstraat, Tulpstraat, Welle, Pr. Beatrixlaan, Middelburgsestraat oneven t/m nr. 85 en even t/m nr. 114.

Woonzorgcentrum: De Brouwerij: Bezoekdame voor de verpleegafdeling: Riet van Spronsen, telefoon: 0118-551993).
Voor de Zelfstandig wonenden: Heleen den Haan, scriba@pknkoudekerke.nl