Diaconaat en ZWO

Sociaal diaconaat:
Omzien naar elkaar, ongeacht of iemand lid is van de kerkelijke gemeente of niet, door het geven van aandacht en waar nodig ondersteuning in materiële zin.
Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan.

Financiën:
Richtlijnen van Kerk in Actie volgen met betrekking tot besteding van gelden.
Bij rampen (wereldwijd) aandacht vragen voor collectes.

Activiteiten:
Bij het organiseren van activiteiten en acties samenwerken met beide buurgemeenten.

Contactgegevens van Diaconaat en ZWO vindt u onder de kop “Contact”.