PKN Koudekerke

Agenda

 

Coronavirus en de Michaëlskerk

Zie onder de kop ‘Nieuws’

…………………………………………………………………………………………………………………

Wake op woensdag

Elke 2e woensdag van de maand en de 4e week van de maand op dinsdag  wordt tussen 19.30 en 20.00 uur een avond­wake gehouden in de kerkzaal. De wake wordt gekenmerkt door bezin­ning.
We zijn stil, luisteren naar muziek en een tekstgedeelte, we bidden samen voor o.a. de nood in de wereld ver weg en dichtbij, danken voor alle goede dingen en vormen een kring van verbondenheid rondom de Paaskaars.
Hieraan ont­steken we de lichtjes (met intenties voor mensen, die een lichtje nodig hebben).

Iedereen is welkom! U mag gewoon meedoen en hoeft niet iedere 2 weken te komen!
In de zomermaanden en in de Kerstvakantie houden we even pauze!

Gebedsgroep op vrijdagavond

Elke eerste en derde vrijdag van de maand komt deze groep bij elkaar in de
con­sistorie van de Michaëlskerk van 19.00 tot 20.15 uur. Na een moment van
bezinning wordt er gebeden voor diverse activiteiten en noden in onze kerk.
Ook voor de ons bekende zieken wordt gebeden.
U kunt gebedsonderwerpen aan ons doorgeven en als u graag mee wilt bidden
bent u van harte welkom.
Con­tactpersoon is dhr. J. Maas, tel. 551527.

Open Tafel in de Klimop

Door Stichting Welzijn Veere wordt er iedere eerste donderdag van de maand Open Tafel gehouden in de Klimop te Koudekerke.
U kunt zich aanmelden of inlichtingen vragen bij:
Jaap van Spronsen, van Speijkstraat 10, tel. 551993.

Inloopmorgen

Waar:          Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke
Wanneer:     elke 3e woensdag van de maand
Tijd:             van 10.00 uur tot 11.30 uur
Voor een gratis kopje koffie/thee/fris en een praatje.

Contact
Kerkgebouw: Michaelskerk, Dorpsplein 1