Kerkblad

Het kerkblad is een gezamenlijke uitgave van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke, Zoutelande en Koudekerke.
Redactie Koudekerke: redactiekerkblad@pknkoudekerke.nl of

“Publicaties persoonlijke gegevens
Wij berichten in het kerkblad overlijden, geboorte, verjaardagen en huwelijksjubilea.
Wenst u deze vermelding niet, wilt u dit dan kenbaar maken bij de ledenadministratie, administratie@pknkoudekerke.nl
Bericht van verhuizing plaatsen we alleen in het kerkblad wanneer u hiertoe een verzoek doet, of een verhuisbericht naar de scriba stuurt.

Heeft u nog een mooi passend gedicht voor het kerkblad en wilt u dit met ons delen, dan kunt u het gedicht mailen naar Marijke de Vlieger: devlieger9@zeelandnet.nl