Preventiebeleid

Hoe werkt de Protestantse Kerk Koudekerke aan een Veilige Kerk?

We willen graag dat je je veilig voelt binnen de Protestantse Kerk van Koudekerke. Dat doen we op de volgende manieren:

Gedragscode
We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Onze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van In Veilige Handen en de Beroepscode en gedragsregels voor Predikanten en Kerkelijk Werkers. Als mensen een taak op zich nemen, bespreken we deze gedragscode met hen. Lees de gedragscode.

Aanstellingsbeleid en workshops
Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We vragen waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode.

Ook tijdens vergaderingen van werkgroepen komt het thema Veilige Kerk regelmatig aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Verder brengen we met enige regelmaat het thema veilige kerk ter sprake op gemeente avonden en in het kerkblad.

Vertrouwenspersonen
Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen.

We hebben twee vertrouwenspersonen. Zo kunnen we de klager en de beschuldigde allebei een eigen vertrouwenspersoon aanbieden. De vertrouwenspersonen spreken onderling niet over het dossier.

Ontmoet onze vertrouwenspersonen en ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.


Folders en ander informatiemateriaal
In onze kerk zijn folders te vinden over het thema “Veilige Kerk”. Hierin staan onder meer onze gedragscode en meer informatie over de vertrouwenspersonen. Je kunt de folder ook hier downloaden.

Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kun je terecht bij de voorzitter of scriba.