Kerkrentmeesters

Werkveld College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koudekerke draagt zorg voor:
a. De taken zoals die zijn omschreven in de kerkorde en bijbehorende ordinanties
b. Dagelijks onderhoud, beheer en schoonhouden van de gebouwen van de kerk
c. Uitvoering van acties als Kerkbalans
d. Uitgifte van collectebonnen

Contactpersonen:
Robert Boot, voorzitter, voorzitter.cvk@pknkoudekerke.nl

Bouw den Boer, penningmeester, penningmeester.cvk@pknkoudekerke.nl