Gespreksgroepen

Gespreksgroep voor gemeenteleden

Elke tweede woensdag van de maand, van 10.00 tot 11.30 uur in de Klimop.
Onderwerpen uit de Bijbel, gerelateerd aan leven en geloof.
Informatie bij Adrie Minderhoud, Telefoon: 0118-552206 of a3ada@zeelandnet.nl

Gespreksgroep jong volwassenen.

Door het jaar heen komen we bij elkaar om te spreken over dingen van geloof en leven. Onderwerpen van gesprek worden in onderling overleg gekozen en zijn zeer divers.
Informatie bij Anne-Gera Los, telefoon: 06-27188320 of dslos@pknkoudekerke.nl