Gespreksgroepen

Gemeentekringen

In het seizoen 2019 / 2020 waren er 3 kringen actief. Deze kringen bestaan uit circa tien deelnemers en komen gemiddeld tien keer per seizoen bij elkaar. Ac­cent ligt op toepassing van de Bijbel in het dagelijks leven en onderlinge ge­meen­schap. Informatie bij Jan Maas, tel. 551527.

Gespreksgroep ouders van jonge gezinnen

Door het jaar heen komen ouders van jonge gezinnen bij elkaar om te spreken over dingen van geloof en leven. Onderwerpen van gesprek worden in onderling overleg gekozen en zijn zeer divers.