Pastoraat

Predikant, ds. A.G. Los,
telefoon: 06-27188320 of dslos@pknkoudekerke.nl

Ouderling pastoraat dhr. Piet Wielemaker,
telefoon: 0118-551365 of pietwielemaker@hotmail.com

Kerkelijk werker, Anke Datema
telefoon: 06-51504946 of ant.datema.on@gmail.com

Secretaresse Pastoraal beraad: Mevr. Wilma Maas,
telefoon: 0118-551527 of  telemaas@zeelandnet.nl 

Pastoraal medewerker: Mevr. Koos Boogaard, 
telefoon: 0118-552796 of koosrouw@zeelandnet.nl