Kerkdiensten informatie

Coronavirus en de Michaëlskerk

15 januari 2021
Omdat we op dringend advies van de generale synode van de PKN niet meer zullen zingen tijdens de kerkdiensten en met zo min mogelijk mensen bij elkaar kunnen komen hebben we besloten tot nader berichtgeving geen kerkdiensten meer te houden in Koudekerke. In plaats daarvan komen er ochtendgebeden en vespers, met schriftlezing, muziek, overweging en gebed.

Gebruiksplan-Michaelskerk-17102 
2021/01/2021-01-19-Tijdelijke-aanpassing-gebruiksplan-Michaelskerk

2021/01/2021-01-19-Tijdelijke-aanpassing-gebruiksplan-Klimop

Zo lang er geen gewone kerkdiensten gehouden kunnen worden, zal vanaf heden voor iedere zondag een dienst worden uitgezonden.
Deze dienst is vrij toegankelijk voor iedereen, met beeld en geluid.
De dienst ontvangen zal gemakkelijker zijn buiten de normale kerktijden; op kerktijden wordt de site zo druk bezocht, dat deze soms overbelast raakt.
De diensten zullen een paar weken op de site blijven staan en dan verwijderd worden. U kunt de dienst in deze tijd zo vaak bekijken als u wilt.
De diensten kunt u ook bekijken en beluisteren op een tablet of smartphone. Zie hiervoor de aanwijzingen onder het kopje “nieuws” en/of  “terugluisteren en-kijken”.

De diensten uit Biggekerke/Meliskerke
Protestantse-Gemeente-Meliskerke

De diensten uit Zoutelande

Zoutelande diensten online

Uitgezonderd tijdens de coronamaatregelen is er: Tijdens de diensten op zondag creche en kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Na afloop van die diensten bent u van harte welkom om nog wat na te praten bij een kopje koffie of glaasje limonade.