PKN Koudekerke

Nieuws

 

Coronavirus en de Michaëlskerk

1 april 2020
Weekbrief richting Pasen
Weekbrief-richting-Pasen-2020

29 maart 2020
U kunt vanaf nu iedere zondag de diensten bekijken en beluisteren via deze website.
Dit kan door de knop rechts ‘klik hier om de dienst LIVE te volgen’ aan te klikken.
Info over de kerkdienst vindt u onder het kopje ‘kerkdiensten’

29 maart 2020
Kerkdienstgemist op uw telefoon of tablet
Met de app Kerkdienstgemist kijkt of luistert u een kerkdienst rechtstreeks op uw telefoon of tablet. Ook opnames zijn direct na de dienst beschikbaar. Handig voor op vakantie, in het ziekenhuis of als u aan huis gebonden bent. Met “Zoeken in de buurt” vindt u eenvoudig kerken in de buurt.

Alle diensten zijn vanaf heden zonder inlogcode ook te bekijken met woord en beeld op www.kerkdienstgemist.nl.
Dus voor iedereen vrij toegankelijk!

 

27 maart 2020
Nieuwe brief van de classispredikant ds. Arie van der Maas
brief-kerkenraden-update-ivm-coronavirus-3

A.s. zondag 29 maart en de zondagen erna zullen er online diensten (Zie hieronder) uitgezonden worden via deze site, onder ‘Dienst beluisteren’.
Zie ook onder ‘Kerkdiensten’.

De jongerengespreksgroep bereidt deze dagen een bezinningsmoment voor dat  a.s. zondag uitgezonden zal worden. Met zang, Bijbellezing en gebed. Het wordt niet een volledige kerkdienst, wel een handreiking om in verbondenheid met elkaar te blijven en met onze God.
U mag voor dit moment dank- en voorbeden opgeven, voor een ander, de situatie, u zelf. (Met een vriendelijk verzoek om geen namen te noemen, die zijn bij God bekend!)
U kunt uw gebeden sturen naar dominee Anne-Gera: dslospknkoudekerke.nl.

De Ringavond van 14 mei te Westkapelle met als onderwerp Groene Theologie gaat niet door i.v.m. de afgekondigde maatregelen tegen Corona.
Bericht-namens-ring-Walcheren 2

Ds. Anne-Gera en ds. Fred zullen geen pastorale bezoeken afleggen tot nader orde. Uiteraard zijn ze per telefoon e-mail of whats app  wel te bereiken.

Wekelijkse meditaties ds. René de Reuver op televisie.
De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. 

Brief van de classispredikant ds. Arie van der Maas
brief-kerkenraden-update-ivm-coronavirus

Op initiatief van de Raad van Kerken luiden we de klokken de komende woensdagen om 19.00 uur.

Gebed van de PKN

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

(Lied 939:1)

Wij volgen de richtlijnen van de landelijke kerk en het RIVM:
Tot en met 1 juni 2020 zullen geen kerkdiensten gehouden worden.
Ook alle andere bijeenkomsten, zoals de filmavond van 15 maart, de koffiemorgen op 18 maart en de zangavond op 21 maart gaan niet door.
Ook de maaltijden en vespers op 19 en 26 maart in Biggekerke gaan niet door.
The Psalmproject gaat op 4 april ook niet door.
Dit wordt verzet naar het najaar.

………………………………………………………………………………………..

Jaarproject gezamenlijke diaconieën

Stichting-Dekat-di-Hati

Uitnodiging ringavond

Uitnodiging-ringavond-14-mei-2020-te-Westkapelle

Gedicht

Mooi is het zonlicht
Als je in stemming bent, moet je genieten
’t leven is kort en ’t is gauw weer voorbij
Kun je nog vrolijk zijn, wees dan tevreden
Grijp het geluk als je kunt, voel je vrij
Lap aan je laars wat ze ook van je denken
Kletsen ze van je, blijf in je humeur
Zoek al het moois wat er is in het leven
Zet van je af dat kleinzielig gezeur

Refrein: Mooi is het zonlicht dat schijnt voor ons allen
Mooi zijn de sterren in flonk’rende pracht
Laat toch je leven door niemand vergallen
Lach en vergeet, zorgen en leed

Zit niet te piek’ren voor wat nog moet komen
Zie toch geen bergen die er nog niet zijn
Wees niet jaloers en naijv’rig op anderen
Want dat bezorgt je het meeste chagrijn
Als je gezond bent, dank dan maar de hemel
Want je gezondheid die is alles waard
Niets op de wereld aan rijkdom of weelde
Kun je vergelijken met die schat op aard

Als het je meeloopt, wees niet overmoedig
Denk niet dat j’ alles kan, want dat is fout
Zelfs van de hoogste top val j’ in de afgrond
Als je te veel op jezelven vertrouwt
’t Leven is rijk aan gedachten en daden
Vol energie en voortdurende strijd
Als je moet vechten voor ’t daag’lijks bestaantje
Doe ’t dan met eerlijke wapens, altijd!

Bijdrage van Piet Wielemaker

Heeft u nog een mooi passend gedicht voor in het kerkblad en wilt u dit met ons delen, dan kunt u dit gedicht mailen naar Marijke de Vlieger: devlieger9@zeelandnet.nl of in de bus doen bij mw. M. de Vlieger, Cithershillsingel 37 Koudekerke.

Vacatures in de Michaëlskerk

Vanuit de kerkenraad
Helaas hebben we nog altijd een aantal vacatures.
We zetten ze hier voor u op een rijtje.
Mocht u belangstelling hebben voor een functie neemt u dan contact op met de scriba.
U kunt dan een afspraak maken om meer informatie te krijgen over de functie.

*Voorzitter pastoraatsteam

*Pastorale medewerkers voor het Gemeentebreed Pastoraat

*2 ouderling kerkrentmeesters o.a. voor de functie van secretaris

*Jeugdouderling

*Mensen voor het Kindernevendienstteam

*Een wijkcoördinator voor de wijk Noord

Afwezigheid van de predikant

Indien onze predikant voor een langere periode afwezig is kunt u contact opnemen met de scriba.
Haar gegevens vindt u in het jaarboekje.

Verslag gemeentevergadering maart 2019

Verslag-gemeentevergadering-maart-2019

 

Verslag gemeentevergadering 28 november 2018

Verslag-van-de-gemeenteavond-op-woensdag-28-november-2018

PowerPoint-presentatie 28 november 2018

Presentatie kerkinrichting van 28 november

Onder ‘Algemeen, plan kerkinrichting’ staat de presentatie van 28 november

Verslag gemeentevergadering 19 juni 2018

Verslag-van-de-gemeente-avond-op-dinsdag-19-juni-2018
Plan kerk

Verslag gemeentevergadering 14 maart 2018

Verslag-gemeentevergadering-14-maart

Meeluisteren en kijken naar de Kerkdiensten, ook als u ziek bent

Voor gemeenteleden die door ziekte de diensten niet kunnen bezoeken zijn er opgenomen beelden van de kerkdiensten beschikbaar.
Deze beelden kunnen bekeken worden via internet.
Gemeenteleden die hier gebruik van willen maken kunnen contact opnemen met Bram Kesteloo, tel. 552398 of Cees Verstraete, tel. 551704 e-mail: cerijaer@zeelandnet.nl

Kerkdienstgemist op uw telefoon of tablet

Ruim 17.000 mensen hebben sinds de lancering in september 2015 onze app geïnstalleerd. En de app krijgt een zeer hoge waardering van 4,5 (van 5) sterren!
Met de app kijkt of luistert u een kerkdienst rechtstreeks op uw telefoon of tablet. Ook opnames zijn direct na de dienst beschikbaar. Handig voor op vakantie, in het ziekenhuis of als u aan huis gebonden bent. Met “Zoeken in de buurt” vindt u eenvoudig kerken in de buurt.

Nieuw Beleidsplan

Het nieuwe beleidsplan 2016 – 2020 is gereed. U kunt het inzien door onderstaand bestand te downloaden:

Beleidsplan PG Koudekerke 2016-2020

Plaatselijke Regeling PKN Koudekerke

Kettingliederen

De kettingliederen zoals ze voor de diensten gezongen zijn van 30 september 2012 tot en met 7 juni 2014, met de motivatie.
Kettingliederen vanaf 30 09 2012.pdf

Voor later

“De Protestantse Gemeente Koudekerke biedt u dit boekje aan met het doel uw nabestaanden te helpen bij het verzorgen van uw uitvaart naar uw wensen”.

Boekje met aanwijzingen VOOR LATER

Contact
Kerkgebouw: Michaelskerk, Dorpsplein 1