PKN Koudekerke

Nieuws

Rectificatie

In het kerkblad is een fout geslopen in de laatste alinea van het stukje vanuit de kerkenraad. In het volgende kerkblad zal dit ook nog gerectificeerd worden.
Dit is de juiste tekst:
Een steeds terugkerende vraag is het gebruik van namen van gemeenteleden b.v. in het kerkblad of het voorbedeboek. Wij zijn gebonden aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Op de site kunt u lezen wat wij al dan niet vermelden.
Wilt u hiervan een papieren versie dan kunt u dit aangeven bij het College van Kerkrentmeesters. De gegevens vindt u in het jaarboekje.
Als u bezwaar heeft tegen een vermelding kunt u dit doorgeven aan de scriba.

Talentenactie voor het Syrische comité

kersstukjes pkn koudekerke-1 (4)

Vacatures in de Michaëlskerk

Vanuit de kerkenraad
Helaas hebben we nog altijd een aantal vacatures.
We zetten ze hier voor u op een rijtje.
Mocht u belangstelling hebben voor een functie neemt u dan contact op met de scriba.
U kunt dan een afspraak maken om meer informatie te krijgen over de functie.

*Voorzitter pastoraatsteam

*Pastorale medewerkers voor het Gemeentebreed Pastoraat

*2 ouderling kerkrentmeesters o.a. voor de functie van secretaris

*Jeugdouderling

*Mensen voor het Kindernevendienstteam

*Een wijkcoördinator voor de wijk Noord

Afwezigheid van de predikant

Indien onze predikant voor een langere periode afwezig is kunt u contact opnemen met de scriba.
Haar gegevens vindt u in het jaarboekje.

Gedicht

Ga mee met hem/haar (melodie lied 247)

Ga met hem/haar mee, trek lichtend voor hem/haar uit
naar tijd en land door u ooit aangeduid.
Breng hem/haar naar huis waar enkel liefde woont,
Waar ieder mensenleven wordt bekroond.

Ga mee met hem/haar en geef hem/haar zelf uw hand,
geleid hem/haar Heer, tot aan de overkant;
door duister heen, naar bron van eeuwig licht,
wees zijn/haar geleide, wees zijn/haar vergezicht.

Ga met hem/haar mee, wie is hij/zij zonder U,
draag hem/haar op handen juist wanneer hij/zij nu
op weg moet gaan voor d ’allerlaatste reis:
brengt U hem/haar zelf, Heer, in het paradijs.

Aangereikt door Coby en Jan Dekker

Heeft u nog een mooi passend gedicht voor in het kerkblad en wilt u dit met ons delen, dan kunt u dit gedicht mailen naar Marijke de Vlieger: devlieger9@zeelandnet.nl of in de bus doen bij mw. M. de Vlieger, Cithershillsingel 37 Koudekerke.

Verslag gemeentevergadering maart 2019

Verslag-gemeentevergadering-maart-2019

Verslag gemeentevergadering 28 november 2018

Verslag-van-de-gemeenteavond-op-woensdag-28-november-2018

PowerPoint-presentatie 28 november 2018

Presentatie kerkinrichting van 28 november

Onder ‘Algemeen, plan kerkinrichting’ staat de presentatie van 28 november

Verslag gemeentevergadering 19 juni 2018

Verslag-van-de-gemeente-avond-op-dinsdag-19-juni-2018
Plan kerk

Verslag gemeentevergadering 14 maart 2018

Verslag-gemeentevergadering-14-maart

Meeluisteren en kijken naar de Kerkdiensten, ook als u ziek bent

Voor gemeenteleden die door ziekte de diensten niet kunnen bezoeken zijn er opgenomen beelden van de kerkdiensten beschikbaar.
Deze beelden kunnen bekeken worden via internet.
Gemeenteleden die hier gebruik van willen maken kunnen contact opnemen met Bram Kesteloo, tel. 552398 of Cees Verstraete, tel. 551704 e-mail: cerijaer@zeelandnet.nl

Kerkdienstgemist op uw telefoon of tablet

Ruim 17.000 mensen hebben sinds de lancering in september 2015 onze app geïnstalleerd. En de app krijgt een zeer hoge waardering van 4,5 (van 5) sterren!
Met de app kijkt of luistert u een kerkdienst rechtstreeks op uw telefoon of tablet. Ook opnames zijn direct na de dienst beschikbaar. Handig voor op vakantie, in het ziekenhuis of als u aan huis gebonden bent. Met “Zoeken in de buurt” vindt u eenvoudig kerken in de buurt.

Nieuw Beleidsplan

Het nieuwe beleidsplan 2016 – 2020 is gereed. U kunt het inzien door onderstaand bestand te downloaden:

Beleidsplan PG Koudekerke 2016-2020

Plaatselijke Regeling PKN Koudekerke

Kettingliederen

De kettingliederen zoals ze voor de diensten gezongen zijn van 30 september 2012 tot en met 7 juni 2014, met de motivatie.
Kettingliederen vanaf 30 09 2012.pdf

Voor later

“De Protestantse Gemeente Koudekerke biedt u dit boekje aan met het doel uw nabestaanden te helpen bij het verzorgen van uw uitvaart naar uw wensen”.

Boekje met aanwijzingen VOOR LATER

Contact
Kerkgebouw: Michaelskerk, Dorpsplein 1