PKN Koudekerke

Wie zijn wij

Het is altijd moeilijk om dit van jezelf te zeggen en al helemaal van een groep zoals wij, de Protestantse Gemeente in Koudekerke. Wat ik hier opschrijf zal dan ook een mengeling zijn van wat we willen zijn, onze visie en wat we nu al werkelijk zijn. Maar geen fictie en non-fictie. Nee, wat we willen zijn en dat is ook realistisch en haalbaar en waar we nu staan. In 2006 zijn de Gereformeerde en de Hervormde Kerk in ons dorp Koudekerke formeel samengegaan en een, zoals dat heet, PKN gemeente geworden. Dat was een hele verandering voor veel mensen, maar een flinke versterking naar buiten. Niet meer een verdeelde Christelijke groep, maar een groep met een gedeelde visie. Wij zijn een gemeente die bestaat uit verschillende mensen, jongeren en ouderen, met heel verschillende ideeën over Christen zijn. Mensen ook met verschillende achtergronden, verschillende politieke voorkeuren, verschillende relationele voorkeuren en uit verschillende landen en met letterlijk ook verschillende kleuren. En dat vinden we geweldig. Mooi om in die verscheidenheid te zoeken naar wat ons bindt, het “Christen zijn”. Uit onze visie, die ook gelezen kan worden op deze site, volgt naar onze overtuiging dat wij niet alleen onder elkaar, maar ook naar buiten een toegankelijke, open groep willen zijn. Een groep die ook als Kerk met velerlei koorden verbonden is met de dorpsgemeenschap. Niet alleen omdat de Michaëlskerk daar het fysieke middelpunt van is, maar vooral omdat wij graag ons steentje aan de kwaliteit van leven hier in Koudekerke, zowel voor de inwoners als de (vakantie-) gasten, bij willen dragen. Dit kan op veel manieren. Evenementen, zoals de Kunstroute, Monumentendag etc. ook  in onze gebouwen. Maar ook bijeenkomsten met de (school)Jeugd, de Kerstzangdienst in de Couburgh, het stille werk van onze Diaconie in het dorp, het Kerkblad voor het hele dorp en alle zaken die nog bedacht of uitgewerkt moeten worden, maar waar we open voor staan. Reeds nu zijn er heel veel mensen op allerlei wijze actief, dat is geweldig, maar we kunnen nog steeds veel activiteiten door een gebrek aan menskracht (nog) niet uitvoeren. Dus hier is zeker nog behoefte aan meer mensen. Nou nou dat is nogal ambitieus zult u zeggen en dat klopt ook. Maar, en dat klinkt misschien wat gedragen, maar zo voelt het echt, wij weten ons hierin gesteund door onze overtuiging dat, onze Grote Voorganger en basis van ons “Christenzijn”, Jezus Christus, open stond en staat voor iedereen en ons oproept te proberen ons naar zijn voorbeeld te gedragen. Resumerend zijn wij dus een groep verschillende mensen die van uit een gemeenschappelijke visie op mens zijn open wil staan voor werkelijk iedereen.

Helpt u mee dit waar te maken?

 

Contact
Kerkgebouw: Michaelskerk, Dorpsplein 1