PKN Koudekerke

Plan kerkinrichting

Verslag gemeentevergadering 11 maart 2020
Verslag-gemeente-avond-11-03-2020

Het Definitief Ontwerp (DO) van de herinrichting
Let wel: het gaat hier alleen om het totaalplaatje; hoe zal het er in grote lijnen uit komen te zien qua indeling. Plaats van toiletten, opgang naar boven, indeling consistorie e.d. In dit DO is nog geen invulling gegeven aan interieurzaken als type stoelen, tafel(s), enz.Met het DO kan men bedrijven gaan benaderen en offertes opvragen. Pas dan wordt een totaal kostenplaatje duidelijk en kan men gaan nadenken over de details.

Definitiefontwerp-Michaelskerk-15042020

Presentatie herinrichting Michaelskerk 11-3-2020
Presentatie herinrichting Michaelskerk 11-3-2020

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven
Veldonderzoek door middel van proefsleuven

ARcheologie Koudekerke Dorpsplein 1
ARcheologie-Koudekerke-Dorpsplein-1

Bouwhistorische verkenning Michaëlskerk
Bouwhistorische-verkenning-Michaëlskerk

Fotobijlage bouwhistorische verkenning Michaëlskerk
Fotobijlage-bouwhistorische-verkenning-Michaëlskerk

Artikel PZC over herinrichting
Artikel-PZC-herinrichting

Voortgangsrapportage nr. 1
Herinrichting-kerkgebouw-Voortgangsrapportage-nr-1

Financieel kader voor herinrichtingsproject
Financieel_kader_voor_herinrichtingsproject

Uitslag enquete herinrichting kerkzaal
Uitslag enquete inrichting kerk voor site PKN

Nieuws vanuit de commissie proces naar herinrichting 26 januari 2017
Nieuws vanuit de commissie proces naar herinrichting 26 januari 2017

Contact
Kerkgebouw: Michaelskerk, Dorpsplein 1