Foto Albums

20210305_125443-COLLAGE.jpg
Ja ik vast mee. Kinderen van de kindernevendienst zijn uitgenodigd om mee te doen aan de vastenactie in deze veertigdagentijd. Elke week een nieuwe opdracht. DOE OOK MEE! Hartverwarmend is het om te zien dat de kinderen zo hun best doen met de vastenactie, om te laten zien dat we dit als gemeenteleden waarderen is er de mogelijkheid om hen te sponseren. Dat kan op allerlei manieren: Zelf meedoen met de/een wekelijkse opdracht. Per kind dat meedoet een bedrag doneren. Het opgehaalde bedrag verdubbelen, of een deel ervan. Een bijdrage naar eigen inzicht. ???????????????? Het doel waarvoor gespaard wordt is: ondersteuning van kinderen met een lichamelijke handicap in Myanmar (Birma), https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/we-hadden-nog-nooit-van-fysiotherapie-gehoord/ op rekening van de diaconie NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke, met vermelding: vastenactie kinderen.
IMG_6128.jpg
Op deze Palmpasen zondag stuurde ds. Anne-Gera Los de samengekomen groep in tweetallen op weg, voor een wandeling van een uur, met bijbelteksten uit Mattheus 26. De opdracht was de tekst te overdenken, daarna uit te spreken en vervolgens kreeg de “duo” gelegenheid vragen te stellen. Begonnen werd met 7 personen (een bijbels getal), echter tijdens de wandeling kon de opdracht nog worden doorgegeven aan een wandelend echtpaar dus eindigden we met 9 personen. Het was een inspirerende middag en bovendien erg fijn elkaar op deze manier weer eens te ontmoeten.